Ana içeriğe atla
YTÜ Temiz Enerji Teknolojileri Enstitüsü

Temiz Enerji Teknolojileri Enstitüsü

Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında tarihi bir adımla ilk araştırma enstitüsü olan Temiz Enerji Teknolojileri Enstitüsü kuruldu.
Araştırma - İnovasyon - Ticarileşme

Üniversitemiz çatısı altında tarihi bir adımla kurulan ilk araştırma enstitüsü olan Temiz Enerji Teknolojileri Enstitümüz, temiz enerji kaynakları ve teknolojileri gibi çok disiplinli bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel ve uygulamalı araştırma, inovasyon ve ticarileştirme çalışmaları yapmak; bilimsel, endüstriyel ve sosyal işbirliğini sağlamak; paydaşlarla sürdürülebilir koordinasyonu geliştirmek ve ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim değişikliği ile mücadele, karbonsuzlaşma ve enerji krizlerinin aşılması için kısa ve uzun vadeli eylem planları oluşturulmuş ve çeşitli aksiyonlar alınmaya başlanmıştır. Bu hedefe katkı sağlayacak en önemli çözümlerden biriside özellikle enerji, ulaşım ve sanayi sektörlerinde temiz enerjiye dayalı teknolojilerin geliştirilmesidir.  “Araştırma, İnovasyon, Eğitim, Ticarileştirme ve Servis” alanları kapsayacak şekilde çok disiplini bir enerji ekosistemi bir araya getiren enstitümüzde; “Akıllı Şebekeler ve Enerji Yönetimi, Atıktan Enerji Üretim Teknolojileri, Enerji Depolama Teknolojileri, Enerji Lojistiği, Politikaları ve Stratejileri, Hidrojen Teknolojileri ve Alternatif Yakıt Teknolojileri, Enerji Modelleme, Simülasyon ve Optimizasyon Çalışmaları, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Ekonomik, Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik“ olmak üzere sekiz farklı odak teknolojide araştırma grupları bulunmaktadır.

Enstitümüzdeki hidrojen teknolojileri, enerji depolama, enerji verimliliği, temiz yanma teknolojileri, akıllı şebekeler ve alternatif yakıtlar araştırma-geliştirme laboratuvarı bünyesinde bilgiden teknolojiye geçiş sağlanmak ve birlikte uygulamaya yönelik teknik, teknolojik, ekonomik, çevresel, endüstriyel, sosyal ve ekonomik çalışmalar ve bunların koordinasyonu gerçekleştirecektir.

Prof. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN
Enstitü Müdürü